Hasiaci prístroj vodný

Hasiaci prístoj vodný 9l – Cena : 49,25 bez DPH (59,11€ s DPH)

Hasiaci prístroj vodný sa nesmie použiť na zariadenia pod elektrickým prúdom ! Rovnako tak sa nesmie použiť na alkalické kovy a plyny ktoré prudko chemicky reagujú na vodu. Vodný hasiaci prístroj funguje na jednoduchom princípe rýchleho schladenia prúdom vody.

Súčasťou ceny dodávky vodného hasiaceho prístroja od nás je aj praktický držiak, certifikát a záručný list. Produkt si môžete zakúpiť na našich predajných miestach v Košiciach a Vranove nad Topľou.