Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Firma HASPO poskytuje komplexné zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 známom ako GDPR

Vážený návštevníci našej stránky,

určite ste už postrehli, že z dôvodu implementácie legislatívy EÚ do nášho právneho systému dôjde dňa  25.05.2018 k podstatným legislatívnym zmenám v oblasti ochrany osobných údajov , ktoré si vyžadujú zavedenie nových procesov a  vyššiu vzdelanostnú úroveň odborných pracovníkov. Jednou z najväčších zmien, ktoré vstúpia do platnosti je takzvané GDPR  (General Data Protection Regulation) čo je je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je  zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Toto nariadenie ukladá všetkým firmám povinnosť najneskôr od 25.05.2015 implementovať všetky ustanovené opatrenia.

Podstatné legislatívne zmeny:

 • povinnosť vytvoriť/upraviť príslušnú dokumentáciu a prispôsobiť ju novej právnej úprave
 • povinnosť vymedzených subjektov ustanoviť zodpovednú osobu
 • zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • zavedenie pomerne vysokých pokút za porušenie povinností (do výšky 4% z obratu)
 • nové práva dotknutých osôb (napr. právo byť zabudnutý)
 • viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje

Ochrana osobných údajov podľa GDPR nemusí byť zložitá, vďaka našim expertom s osvedčením Vám ponúkame komplexné riešenie GDPR za výhodné ceny, čo okrem iného zahŕňa :

 1. Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskej únie upravujúcom ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679
 2. V prípade potreby zabezpečenie aktualizácie/vypracovanie bezpečnostného projektu
 3. Revízia bezpečnostného projektu a poradenstvo v prípade kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov
 4. Dodávateľské zabezpečenie zodpovednej osoby ( ak je potrebné na základe čl.38 GDPR)
 5. Spracovanie odporúčaní a textov pre úpravu webových stránok v súlade s GDPR
 6. V prípade že máte viac ako 250 zamestnancov – vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach
GDPR ochrana osobnych udajov

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584

   Navštívte nás

   BRATISLAVA

   Ulica Svornosti 42

   821 06 Bratislava

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

   Mobil : +421 905 161 980

   KOŠICE

   Vozárova 1

   040 17 Košice

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

   Mobil : +421 918 505 584

   VRANOV NAD TOPĽOU

   Čemernianska 203

   093 03 Vranov nad Topľou

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

   Mobil : +421 905 271 563

   haspo vranov