Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Hadice

Firma HasPO Vám ponúka hadice všetkých typov i rozmerov a určené na rôznorodé využitie. V ponuke máme typy určené do požiarnych hydrantov, ale aj typy vhodné pre použite k čerpadlám, autopumpám do priemyslu či na závlahu.

Polyesterové hadice

Ich hlavnou výhodou oproti pogumovaným je nižšia predajná cena. Nevýhodou zasa nasiakavosť materiálu a nutnosť ju pred uskladnením vysušiť a zabrániť tak jej poškodeniu.
Hadica D25 polyesterová

Hadica C52 polyesterová

Hadica B75 polyesterová

Pogumované syntetické hadice (tzv. techno)

Ich hlavnou výhodou je odolnosť ako z vonkajšej tak z vnútornej strany. Z oboch strán su totiž potiahnuté gumou na báze PVC.
Hadica C52 pogumovaná (techno)

Hadica B75 pogumovaná (techno)

Hadice poziarne

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584