Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Koordinátor BOZP na stavenisku

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá vždy a všade, o to viac, ak ste vystavovaní vyššiemu riziku. Do tejto kategórie určite spadajú miesta na ktorých sa vykonávajú stavebné práce. Stavby so sebou prinášajú vysoké riziko  pracovných úrazov, ktorým je možné predísť  správnou koordináciou pracovníkov a úpravou pracovného prostredia.

Sluzby koordinatora bozp na stavbe
Ponúkame Vám komplexné služby koordinátora BOZP na stavbe
BOZP koordinátor na stavbe

Koordinátor BOZP na stavbe, alebo presnejšie povedané koordinátor bezpečnosti na stavenisku je funkcia, ktorej plnenie nám ukladá zákon č.124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Tento zákon v skratke hovorí, že ak na stavbe pracujú zamestnanci viacerých firiem, alebo viaceré SZČO pracujú na spoločnom stavenisku, musia mať zmluvne zabezpečenú osobu, ktorou je koordinátor bezpečnosti na stavenisku. Ten bude dohliadať na vzájomnú koordináciu stavebných činností týchto jednotlivých firiem a tiež vzájomnú informovanosť.

Úloha koordinátora BOZP

Zjednodušene povedané koordinátor dohliada na to, aby pravá ruka vedela, čo robí tá ľavá. Ak to trochu preženieme dohliada na to, aby zamestnanci firmy A netriedili stavebný odpad v objekte, ktorý ide práve firma B demolovať, čím by došlo k ťažkým pracovným úrazom. Koordinátor bezpečnosti na stavenisku teda takýmto a podobným situáciám musí predchádzať. Koordinátor teda pravidelne navštevuje stavenisko, sleduje postupy a organizáciu, navrhuje vhodné opatrenia a dohliada, aby všetci pracovníci absolvovali kurz BOZP.

 

Skúsení koordinátori bezpečnosti práce

Zverte Vašu stavbu našim profesionálom. Náš tím koordinátorov BOZP a autorizovaných bezpečnostných technikov sa postará o bezpečie Vašich pracovníkov, ako aj o bezpečie Vašej stavby. Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku, taktiež vašim zamestnancom poskytneme kurz BOZP.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek. Stačí vyplniť kontaktný formulár, prípadne nás kontaktovať telefonicky.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584