Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

 • Slovenčina

Koordinátor BOZP na stavenisku

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá vždy a všade, o to viac, ak sme my alebo naši spolupracovníci vystavovaní vyššiemu riziku. Do tejto kategórie určite spadajú miesta na ktorých sa vykonávajú stavebné práce. Stavebné práce, ktoré so sebou prinášajú vysoké riziko  pracovných úrazov, ktorým je možné predísť  správnou koordináciou pracovníkov a úpravou pracovného prostredia.

Sluzby koordinatora bozp na stavbe
Ponúkame Vám komplexné služby koordinatora BOZP na stavenisku .

Koordinátor BOZP, alebo presnejšie povedané koordinátor bezpečnosti na stavenisku je funkcia, ktorej plnenie nám ukladá zákon č.124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Tento zákon v skratke hovorí, že ak na stavbe pracujú zamestnanci viacerých firiem, alebo viaceré SZČO pracujú na spoločnom stavenisku koordinator bezpecnosti na staveniskumusia mať zmluvne zabezpečenú osobu, ktorou je koordinátor bezpečnosti na stavenisku, ktorý bude dohliadať na vzájomnú koordináciu činností týchto jednotlivých firiem a tiež vzájomnú informovanosť. Zjednodušene povedané koordinátor dohliada na to, aby pravá ruka vedela čo robí tá ľavá. Ak to trochu preženieme dohliada na to, aby zamestnanci firmy A netriedili stavebný odpad v objekte ktorý ide práve firma B demolovať , čím by došlo k ťažkým pracovným úrazom. Koordinátor bezpečnosti na stavenisku teda takýmto a podobným situáciám musí predchádzať. Koordinátor teda pravidelne navštevuje stavenisko, sleduje postupy a organizáciu, navrhuje vhodné opatrenia a dohliada, aby všetci pracovníci absolvovali kurz bozp.

Zverte preto Vašu stavbu našim profesionálom. Náš tím koordinátorov BOZP a autorizovaných bezpečnostných technikov sa postará o bezpečie Vašich pracovníkov ako aj o bezpečie Vašej stavby. Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku, taktiež vašim zamestnancom poskytneme kurz BOZP. Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

  Navštívte nás

  KOŠICE

  Severné nábrežie 29

  040 01 Košice

  Kontaktná osoba: Michal Kačmár

  Mobil : +421 918 505 584

  haspo kosice

  VRANOU NAD TOPĽOU

  Čemernianska 203

  093 01 Vranov nad Topľou

  Kontaktná osoba: Jaroslav Kačmár

  Mobil : +421 905 271 563

  haspo vranov

  BRATISLAVA

  Túto prevádzku pre vás otvoríme už čoskoro.

  Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.