Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Pracovná zdravotná služba

Poskytujeme komplexné a jednoduché zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska.

PZS pre Vašu firmu

Čo je pracovná zdravotná služba

PZS predstavuje služby v oblasti ochrany zdravia pri práci. Ochranou zdravia pri práci je vytvorenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce.
PZS sa týka každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 1 osobu, či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu.
 

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s PZS

O povinnostiach v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou hovorí zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Týka sa najmä týchto okruhov povinností:
 • dohľad nad pracovnými podmienkami,
 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
 • ochrana zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania.
 

Čo všetko zahŕňa PZS?

Pracovná zdravotná služba zahŕňa:

 • Kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom
 • Kompletná dokumentácia PZS
 • Identifikácia a posúdenie zdravotných rizík na pracovisku
 • Hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.
 • Navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov
 

Zabezpečíme komplexné riešenie služieb PZS

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá. Vďaka našim verejným zdravotníkom ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby a to spôsobom, že všetky starosti na seba preberáme my. Vy sa tak môžete naplno venovať svojmu podnikaniu. Nezáleží pritom, či je vašim sídlom Bratislava, Košice, Nitra alebo Poprad. Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska.

Cenovú ponuku získate jednoducho, už za pár minút, vyplnením krátkeho formulára vpravo.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   BOZPPožiarna OchranaPZS

   Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584