Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

meranie hluku

Potrebujete meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí?
Alebo potrebujete vypracovať hlukovú štúdiu?
Ste tu správne.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 30 zák. 355/2007 Z.z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi. 

Merania hluku vykonávajú naši odborne spôsobilí zamestnanci, ktorí majú na túto činnosť osvedčenie.  Dbáme na neustále zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov a preto sa aktívne zúčastňujeme odborných seminárov, kurzov a vedeckých konferencií.  

V zmysle § 3 NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, pracovná zdravotná služba vo vhodných časových intervaloch plánuje a vykonáva posudzovanie a meranie expozície hluku. 
 

A čo cena ?

Každá firma je špecifická, má inú veľkosť, iný počet bodov pre meranie. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka. Vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru, vyplnením krátkeho formulára vrpavo a získajte ju už za pár minút.

 

Skúšobné laboratórium spoločnosti HASPO.sk s.r.o. Vám v rámci komplexnosti služieb v oblasti PZS a neustáleho skvalitňovanie a rozširovania služieb ponúka ako novinku meranie hluku: 

• Meranie hluku  v pracovnom prostredí, za účelom znižovania hluku
• Hlukové štúdie
• Meranie osobnej hlukovej expozície zamestnancov v pracovnom prostredí
• Meranie hluku v životnom prostredí
• Grafické spracovanie  hlukových štúdií
• Vypracovanie protokolov

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   BOZPPožiarna OchranaPZS

   Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584

   Navštívte nás

   BRATISLAVA

   Ulica Svornosti 42

   821 06 Bratislava

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

   Mobil : +421 905 161 980

   KOŠICE

   Vozárova 1

   040 17 Košice

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

   Mobil : +421 918 505 584

   VRANOV NAD TOPĽOU

   Čemernianska 203

   093 03 Vranov nad Topľou

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

   Mobil : +421 905 271 563

   haspo vranov