Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Kontrola hasiacich prístrojov

Ponúkame vám zabezpečenie pravidelných kontrol a tlakových skúšok hasiacich prístrojov. Hasiace prístroje sa kontrolujú v závislosti na tom ako určuje výrobce, najčastejšie však v intervale jeden krát za dvanásť mesiacov. Tlaková skúška sa vykonáva minimálne jeden krát za päť rokov.

Hasiace prístroje kontrolujeme na našich prevádzkach v Košiciach a vo Vranove nad Topľou. V prípade zmluvných klientov a väčšieho množstva hasiacich prístrojov je možne vykonať kontrolu priamo u klienta.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584