Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

HACCP plán

Čo je to vlastne plán HACCP ?

Skratka HACCP pochádza z anglického slovného spojenia Hazard Analysis and Critical Control Points a teda ide o analýzu nebezpečenstiev a kritické kontrolné body. Tento systém bol na Slovensku do praxe zavedený v roku 2000. Cieľom plánu je identifikovať možne nebezpečné suroviny s ohľadom na rôzne toxické látky či mikrooganizmy, identifikovať možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie a tiež zhodnotiť riziko a možné zdravotné komplikácie.

Kto musí mať plán HACCP vypracovaný?

Každá prevádzka pôsbiaca v gastro-sektore je povinná v súlade so Zákonom o potravinách, Zákon č. 152/1995 Z. z. mať spracovaný a aktualizovaný takýto plán. Okrem gastro-sektora sa povinnosť týka aj skladov potravín, výrobcov potravín, barov, kaviarní a prepravcov potravín.

Čo mi hrozí ak HACCP nebude mať ak to to skontroluje?

To či plán HACCP vypracovaný máte, či je vypracovaný správne a či je aktuálny kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva. V pripade že RÚVZ zistí, že subjekt takýto plán vypracovaný nemá, nedodrživa ho alebo je neaktuálny môže udeliť pokutu vo výske 1000 až 500 000€.

Čo musí obsahovať plán HACCP?

Plán musí okrem iného obsahovať :
– Indetifikačné údaje prevádzkovateľa
– Druh prevádzky
– Opis pracovných postupov
– Opis technologických postupov
– Hygienický a sanitačný režim
– Metrologický program
– Systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín

Koľko stojí vypracovanie HACCP?

Každý klient je individuálny , prevádzky majú iné veľkosti, iný počet zariadení či personálu, preto pre každého spracúvame cenovú ponuku individuálne.
Vyplňte krátky formulár vpravo a získajte výhodnú cenovú ponuku pre vypracovanie HACCP na mieru už za pár minút

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  Ak si nie ste istý prosím konzultujte s RúVZ
  HACCP PlánVšeobecný prevádzkový poriadokPrevádzkový poriadok - chemický faktorPrevádzkový poriadok - hlukPrevádzkový poriadok - biologický faktorPrevádzkový poriadok - bremená

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   Ak si nie ste istý prosím konzultujte s RúVZ
   HACCP PlánVšeobecný prevádzkový poriadokPrevádzkový poriadok - chemický faktorPrevádzkový poriadok - hlukPrevádzkový poriadok - biologický faktorPrevádzkový poriadok - bremená

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584

   Navštívte nás

   BRATISLAVA

   Ulica Svornosti 42

   821 06 Bratislava

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

   Mobil : +421 905 161 980

   KOŠICE

   Vozárova 1

   040 17 Košice

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

   Mobil : +421 918 505 584

   VRANOV NAD TOPĽOU

   Čemernianska 203

   093 03 Vranov nad Topľou

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

   Mobil : +421 905 271 563

   haspo vranov