Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Blog

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku Medzi jedno z najrizikovejších odvetví v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí nepochybne stavebníctvo. Stavenisko je zložité pracovné prostredie s meniacim sa charakterom.

Čítaj viac »

Meranie hluku

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí Základy merania hluku v bežnom živote Nepríjemný zvuk, známy ako hluk, predstavuje významné nebezpečenstvo ovplyvňujúce ľudské zdravie a

Čítaj viac »

Interný audit ISO 45001

Kompletný sprievodca Interným auditom ISO 45001 Srdečne vás vítame na našom blogu, ktorý sa bude intenzívne venovať tematike Interného auditu ISO 45001. ISO 45001 predstavuje

Čítaj viac »