Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Protipožiarny náter

 Protipožiarny náter na oceľ

protipožiarny náter na oceľ

Je protipožiarny vypeňovací náter na báze vodouriediteľných disperzií,retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel. Je určený pre požiarnu ochranu oceľových konštrukcií od 15 do 45 min. Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80%.V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu nad 80% možno vhodne uplatniť ako uzatvárací náter S 2163, V 2076, V 2045 atp. v hrúbke cca 50 mikrónov.

Transparentný protipožiarny náterprotipožiarny náter

Je úplne transparentný protipožiarny náter na drevené konštrukcie. Náterom môžeme dosiahnúť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarské účely.Pri spotrebe 200 g/m2 dosahuje triedu horľavosti B a pri spotrebe 440 g/m2 zvyšuje požiarnu odolnosť zaťažených drevených konštrukcií o 16 minút.

Protipožiarny náter na drevoprotipožiarny náter na drevo

Je protipožiarny vypeňovací náter na ochranu dreva proti vzplanutiu. Pri spotrebe 400 g/m2 dosahuje stupeň horľavosti B – neľahko horľavý materiál. (Protokol o skúške SLPO 003-01 H), trieda reakcie na oheň A1. Vyrába sa na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel. Je určený do vnútorných priestorov stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou do 80%. Náter je bielej farby. Povrch možno farebne upraviť nástrekom disperzných farieb v maximálnom množstve 150 g/m2 riedenej farby.

poziarne natery

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584