Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Protipožiarne prestupy a upchávky

Protipožiarna odolnosť deliacich konštrukcií na stavbe musí byť podľa zákona zachovaná aj v oblasti prestupov káblov, škár a iných otvorov v protipožiarnych konštrukciách stavby. Protipožiarne “ošetriť” je tak nutné všetky prestupy.

 

Čo je tesnenie prestupov

Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného úseku v takých miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie. Ide najmä o káble, kovové rúry a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

 

 

Odborné riešenie požiarnych prestupov a upchávok

Odolnosť deliacich konštrukcií nesmie byť nižšia ako určená požiarna odolnosť. Realizáciu utesnenia protipožiarnych prestupov môže realizovať iba osoba odborne spôsobilá.

Ponúkame vám preto kompletné riešenie protipožiarnych prestupov a škár či iných otvorov,  ktoré vznikli počas výstavby. Urobíme obhliadku na stavbe, spolu s vami vyberieme najvhodnejší druh utesnenia prestupov a nakoniec vykonáme samotnú realizáciu.

Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom formuláru vpravo.

 

 

Postup pre zabezpečenie protipožiarnych prestupov

 1. Osobná obhliadka stavby
 2. Návrh riešenia a cenová ponuka
 3. Odborná realizácia prestupov
 4. Odovzdanie certifikátov
Požiarne prestupy - postup

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584

   Navštívte nás

   BRATISLAVA

   Ulica Svornosti 42

   821 06 Bratislava

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

   Mobil : +421 905 161 980

   KOŠICE

   Vozárova 1

   040 17 Košice

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

   Mobil : +421 918 505 584

   VRANOV NAD TOPĽOU

   Čemernianska 203

   093 03 Vranov nad Topľou

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

   Mobil : +421 905 271 563

   haspo vranov