Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Protipožiarne prestupy a upchávky

Protipožiarna odolnosť deliacich konštrukcií na stavbe musí byť podľa zákona zachovaná aj v oblasti prestupov káblov, škár a iných otvorov v protipožiarnych konštrukciách stavby. Protipožiarne “ošetriť” je tak nutné všetky prestupy.

Čo je tesnenie prestupov

Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného úseku v takých miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie. Ide najmä o káble, kovové rúry a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Odborné riešenie požiarnych prestupov a upchávok

Odolnosť deliacich konštrukcií nesmie byť nižšia ako určená požiarna odolnosť. Realizáciu utesnenia protipožiarnych prestupov môže realizovať iba osoba odborne spôsobilá. Ponúkame vám preto kompletné riešenie protipožiarnych prestupov a škár či iných otvorov,  ktoré vznikli počas výstavby. Urobíme obhliadku na stavbe, spolu s vami vyberieme najvhodnejší druh utesnenia prestupov a nakoniec vykonáme samotnú realizáciu. Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom formuláru vpravo.

Postup pre zabezpečenie protipožiarnych prestupov

 1. Osobná obhliadka stavby
 2. Návrh riešenia a cenová ponuka
 3. Odborná realizácia prestupov
 4. Odovzdanie certifikátov
Požiarne prestupy - postup

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584