Väčšina zamestnávateľov ktorí či už mali alebo nemali zriadenú pracovnú zdravotnú službu zaregistrovali v médiách termín 31.01.2019. Do tohoto termínu boli zamestnávatelia povinní nahlásiť prostredníctvom formuláru zverejneného na stránke RUVZ všetkých zamestnancov, ktorí boli pracovnou zdravotnou službou zaradení do kategórie práce 2. Napriek tomu, že  § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z jasne hovorí že ide o povinnosť zamestnávateľa firma HASPO svojich klientov od tejto povinnosti odbremenila urobila tak namiesto nich. Dnes v skorých ranných Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej stránke zverejnil oznam, že vzhľadom na to že ide o druhé kolo takejto povinnosti lehotu na predkladanie predlžuje až do 29.02.2019 . Takéto stanovisko úradu samozrejme kvitujeme, keďže mnohým zamestnávateľom umožní dať veci do poriadku. Každopádne nedá nám nepodotknúť, že ideálne by bolo ak by bol tento oznam zverejnený trošku skôr ako deň po samotnom termíne 15.01.2019. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky totižto formulár na zasielanie týchto oznamov zverejnil na sovjej stránke až 18.12.2018 a to napriek tomu že zákon, ktorý danú povinnosť ustanovoval nadobudol platnosť  už 01.07.2018. Samotný formulár prostredníctvom ktorého oznamovanie prebiehalo a stále prebieha tiež nie je veľmi používateľsky prívetivý. Veľké firmy ktoré máju mnoho pobočiek a zamestnancov často hlásili výpadky, nefunkčnosť alebo nemožnosť nahrať všetky potrebné údaje. Na druhej strane musíme povedať že Úrad na svojej stránke zverejnil často kladené otázky spolu s odpoveďami na ne, ktoré v mnohých smeroch vyjasnili situáciu. My už len dodáme, že povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu má naďalej každý zamestnávateľ ( pozn. platí aj pre obdobné pracovné vzťahy dohody a pod.)

Ak ste si ešte nezabezpečili túto zákonnú povinnosť radi Vám v tejto oblasti pomôžeme. Viac sa dozviete na našej stránke venovanej práve pracovnej zdravotnej službe

Credits : Mirka Glazunová