Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Zamestnávatelia pozor, začínajú kontroly na pracovnú zdravotnú službu!

Ste zamestnávateľom, ale zabezpečujete svojim zamestnancom naozaj všetko čo vyplýva z Vašej zákonnej povinnosti?

 

Povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu každému zamestnancovi (aj dohodárovi)  je v platnosti od 01.01.2015 . V tomto období sa stupňuje počet kontrol zo strany RUVZ aj Inšpektorátu práce zameraných na zabezpečenie si tejto povinnosti a pokuty nie sú zanedbateľné.  Pracovná zdravotná služba (PZS)  vykonáva posudzovanie rizík, ktoré zabezpečuje predchádzaniu vzniku chorôb z povolania. Je zameraná predovšetkým na starostlivosť o zamestnancov v rámci pôsobenia dlhodobejších vplyvom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Jednoduchšie povedané,  má za úlohu posudzovať vplyv pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Pracovná zdravotná služba zahŕňa aj kvalifikované poradenstvo v oblasti rizikových pracovných faktorov.pracovna zdravotna sluzba cena

Veríme že náš súhrn týchto povinností Vám pomôže bližšie sa zorientovať v tejto problematike.

Ak ste si ešte nezabezpečili túto zákonnú povinnosť radi Vám v tejto oblasti pomôžeme. Viac sa dozviete na našej stránke venovanej práve pracovnej zdravotnej službe.