fbpx

   Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

 • Slovenčina
 • Angličtina

Povinnosti v oblasti BOZP

Ake povinnosti sa Vás týkajú v oblasti BOZP?

BOZP to nie je iba školenie, BOZP zahŕňa široké spektrum činností a povinností ktoré pre našich klientov zabezpečujeme, robíte to tak aj Vy alebo Váš súčasný poskytovateľ služieb ?

 • Vypracovanie a aktualizovane komplexnej dokumentácie BOZP vrátaneanalýzy rizík, ktoré sa na pracovisku vyskytujú
 • Následne navrhnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a kontrola ich používania
 • Pravidelné prehliadky stavu BOZP – odborne spôsobilou osobou
 • Určovanie bezpečných pracovných postupov
 • Vykonávanie opatrení a zlepšovanie pracovných podmienok a prispôsobovanie ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky
 • Vytvorenie zoznamu zakázaných prác (mladiství zamestnanci, tehotné ženy, dojčiace ženy, ženy do konca 9. mesiaca po pôrode),
 • Kontrola užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok na pracovisku
 • Postupy, čo robiť pri vzniku pracovného úrazu a vedenie evidencie úrazov
 • Kontrola rebríkov a regálov – ich stability, miery opotrebovania a poškodenia
 • Kontrola, či sú zabezpečené všetky potrebné revízie
 • Zabezpečenie bezpečnostného značenia na pracovisku
 • A mnoho ďalších povinností

Najčastejšie otázky :

 1. Kto musí mať zabezpečené BOZP?

BOZP musí mať zmlvune zabezpečené každý, kto zamestnáva už 1 zamestnanca (na akúkoľvek zmluvu – pracovná zmluva, dohoda, prax, brigádnická dohoda) Určujte tak §21, bodu 4 zákona č. 124/2006 Z. z. ktorý hovorí že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.

 1. Kto vykonáva kontroly plnenia povinností na úseku BOZP?

Kontroly vykonáva príslušný Inšpektorát práce. V prípade zabezpečovania služieb BOZP našou spoločnosťou Vás pri každej kontrole zastupujeme priamo u Vás.

 1. Kedy je potrebné vykonať školenie BOZP?

Školenie BOZP sa vykonáva pred nástupom do práce alebo najneskôr v deň nástupu do práce a následne najmenej raz za 24 mesiacov.

 1. Musíme mať lekárničku na pracovisku?

Áno, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť prostriedky na poskytovanie prvej pomoci.

 1. Majú zamestnanci nárok na bezplatné pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné prostriedky?

Zamestnávať je povinný poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.

Taktiež je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytnúť účinné osobné ochranné pracovné prostriedky, ak to vyžaduje ochrana zdravia a života pri práci.

 1. Máme povinnosť zabezpečiť hygienické potreby pre zamestnancov?

Áno, zamestnávateľ je povinný poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny.

 1. Kto uhrádza lekársku prehliadku zamestnancovi?

Všetky náklady spojené s posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu hradí zamestnávateľ (lekárska prehliadka, očné vyšetrenie a pod.).

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

  Navštívte nás

  KOŠICE

  Severné nábrežie 29

  040 01 Košice

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

  Mobil : +421 918 505 584

  haspo kosice

  VRANOV NAD TOPĽOU

  Čemernianska 203

  093 03 Vranov nad Topľou

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

  Mobil : +421 905 271 563

  haspo vranov

  BRATISLAVA

  Túto prevádzku pre vás otvoríme už čoskoro.

  Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.