Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Povinnosti v oblasti BOZP

Ake povinnosti sa Vás týkajú v oblasti BOZP?

BOZP to nie je iba školenie, BOZP zahŕňa široké spektrum činností a povinností ktoré pre našich klientov zabezpečujeme, robíte to tak aj Vy alebo Váš súčasný poskytovateľ služieb ?
 • Vypracovanie a aktualizovane komplexnej dokumentácie BOZP vrátaneanalýzy rizík, ktoré sa na pracovisku vyskytujú
 • Následne navrhnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a kontrola ich používania
 • Pravidelné prehliadky stavu BOZP – odborne spôsobilou osobou
 • Určovanie bezpečných pracovných postupov
 • Vykonávanie opatrení a zlepšovanie pracovných podmienok a prispôsobovanie ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky
 • Vytvorenie zoznamu zakázaných prác (mladiství zamestnanci, tehotné ženy, dojčiace ženy, ženy do konca 9. mesiaca po pôrode),
 • Kontrola užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok na pracovisku
 • Postupy, čo robiť pri vzniku pracovného úrazu a vedenie evidencie úrazov
 • Kontrola rebríkov a regálov – ich stability, miery opotrebovania a poškodenia
 • Kontrola, či sú zabezpečené všetky potrebné revízie
 • Zabezpečenie bezpečnostného značenia na pracovisku

A mnoho ďalších povinností.

 

Najčastejšie otázky :

 
Kto musí mať zabezpečené BOZP?

BOZP musí mať zmlvune zabezpečené každý, kto zamestnáva už 1 zamestnanca (na akúkoľvek zmluvu – pracovná zmluva, dohoda, prax, brigádnická dohoda) Určujte tak §21, bodu 4 zákona č. 124/2006 Z. z. ktorý hovorí že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.

Kto vykonáva kontroly plnenia povinností na úseku BOZP?

Kontroly vykonáva príslušný Inšpektorát práce. V prípade zabezpečovania služieb BOZP našou spoločnosťou Vás pri každej kontrole zastupujeme priamo u Vás. V prípade zanedbania týchto povinností hrozí trestnoprávna zodpovednosť a pokuty.

Kedy je potrebné vykonať školenie BOZP?

Školenie BOZP sa vykonáva pred nástupom do práce alebo najneskôr v deň nástupu do práce a následne najmenej raz za 24 mesiacov.

Založil som si živnosť, prípadne sro a zamestnávam iba jedného zamestnanca na dohodu aj tak musím zabezpečovať BOZP?
Áno aj v takomto prípade zákon jastne ukladá zabezpečiť povinnosti v oblasti BOZP, OPP a PZS.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

  Navštívte nás

  BRATISLAVA

  Ulica Svornosti 42

  821 06 Bratislava

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

  Mobil : +421 905 161 980

  KOŠICE

  Vozárova 1

  040 17 Košice

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

  Mobil : +421 918 505 584

  VRANOV NAD TOPĽOU

  Čemernianska 203

  093 03 Vranov nad Topľou

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

  Mobil : +421 905 271 563

  haspo vranov