Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Blog

Legislatíva v oblasti BOZP

Legislatíva v oblasti BOZP Legislatíva Slovenskej republike ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom Ústavy SR, zákonov, nariadení a vyhlášok. Ústava

Čítaj viac »

Fire protection specialist

Fire protection specialist Dear architects, designers, civil engineers, developers, investors, homeowners, flats or offices, we would like to offer you the possibility of elaboration fire

Čítaj viac »