fbpx

   Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Blog

Legislatíva v oblasti BOZP

Legislatíva v oblasti BOZP Legislatíva Slovenskej republike ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom Ústavy SR, zákonov, nariadení a vyhlášok. Ústava

Čítaj viac »
prevadzkovy poriadok vypracovanie pre firmu

Zmeny v zákone o BOZP

1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o BOZP. Dotknú sa zmeny aj vás? Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov  Najvýraznejšou zmenou v zákone je možnosť získať oprávnenie na výchovu

Čítaj viac »